خیلی وقتها سخت ترین کار دنیا میشه وایسادن و نگاه کردن و یا حتی نشستن و نگاه کردن


امان از لحظه ای که حتی نمیشه داد زد، نمیشه دست رو دست ما زد و افسوس خورد نمیشه گفت ای روزگار


نگاه به چیزی که میتونست باشه و نیست؟!


میتونست بشه و نشد؟!


بدتر از اون اینکه؛ بود و الآن نیست و ای کاش نبود الآن هست ولی روبرو و ضد اون چیزی که بود


خدا عاقبت به خیرمون کنه انشاالله؛ صلوات را بفرست