گریه نمی کنم نه اینکه سردم، گریه غرورما به هم میزنه


مرد برای هضم دلتنگیهاش گریه نمیکنه قدم میزنه

.

.

.

خسته شدم از بس قدم زدم


دل میخواد بشینم تو حرمت و بلند بلند گریه کنم ...
دلم بد جور هوای حرم کرده:


آمده ام ای شاه پناهم بده


خط امانی ز گناهم بده


ای حرمت ملجاء درماندگان

دور مران از در و راهم بده

.

.

.

هرکی دلش برای حرم تنگ شده بسم الله ...