آخی ....

... چند ماهی بود منتظر شنیدن این حرفها بودیم:امام خامنه ای:مسئله هسته ای بهانه است،اگر هسته ای هم حل بشود یک مسئله دیگر را پیش میکشند/کاری که وزارت خارجه شروع کرده ادامه پیدا خواهد کرد، ایران نقض آنچه عهد کرده را نخواهدکرد اما الان هم میگویم فایده ای ندارد و بجایی نخواهد رسید، البته مسئولین تلاش خود را بکنند.‬

ملت ایران در راهپیمایی 22بهمن به این حقیر و همه مسئولین زحمتکش در سیاست داخلی و خارجی خواستند بگویند خاطرتان جمع باشد، ملت ایران ایستاده و در صحنه است. در مواجهه با دشمن احساس ضعف نکنید.

عضی از مسئولین آن دولت و این دولت فکر میکنند اگر در موضوع هسته ای مذاکره کنند مسئله حل میشود، در سخنرانی اول سال هم گفتم که من به مذاکره خوشبین نیستم و به جایی نمیرسد و دیدید که به جایی نرسید، ولی مخالفتی هم ندارم.

پیام سلبی انقلاب این است که ما تسلیم زورگویی نظام سلطه نمیشویم/یک عده سعی نکنند چهره آمریکا را بزک کنند و آن را به عنوان یک دولت علاقه‌مند و انسان دوست معرفی کنند. اگر هم سعی کنند، بی فایده است.

پیام 22بهمن امسال را باید از شعارهای مردم گرفت/ این راهپیمایی 2پیام داشت؛ پیام استقامت و پیام وحدت/ استقامت یعنی مردم روی آرمان‌های انقلاب ایستادگی دارند.


حس میکنم 22 بهمن امسال برای آقا معنای دیگه ای داشت...

یه زمان یکی از دوستان میفرمودند: مَثل امام مَثل کعبه است باید به سمتش حرکت کرد نه اینکه بشینیم تا اون بیاد به سمت ما.


تفسیر این موضوع به مخاطبین واگذار می شود.