حرفی برای گفتن ندارم


این پست را صرفا برای به روز بودن وبلاگ میزارم و دیگر هیچ ...


فقط یه مطلب:


تدبیر آقای تدبیر و امید 2 نفر کشته و 2 نفر سکته ای بر جا گذاشت!!!!!!!!!!!!!!!


خوب به هر حال پیرمرد بودند و عمرشان را کرده بودند لازم بود برند تا جا برای بقیه باز بشه!؟!؟!؟


روحانی متشکریم


واقعا از آقای روحانی متشکریم که یاد روزهای تو صف ایستادن برای دریافت کوپن را برای مردم زنده کردند


  


فقط نیست اصولا دوستان خونه هاشون از اتوبان بابایی به بالاست درست یادشون نمیاد که اون روزها که کوپن میدادند تو 3 ماه عرضه میکردند و اون هم تو 500 تا مغازه تو سطح شهر نه 4 تا فروشگاه محدود که مردم مجبور بشند ساعتها مرخصی بگیرند و رو پا وایسند برای گرفتن این چهار قلم و آخرش هم دعوا بشه و اون وسط یه نفر بمیره


تفاوت دوتا عکس بالا تو یه چیزه؛ تو شرف:

تو سمت چپی برای اینکه تن به ذلت ندیم وامیستادیم تو صف اما تو سمت راستی شرف و عزت و همه چیز را دادیم حالا هم برای گرفتن 4 قلم جنس مونده باید وایسیم تو صف


روحانی متشکریم که به ما معنای عزت را فهماندی؛ تا آدم چیزی را از دست نده قدرش را نمیدونه

به مردی بود سر برج که میشد پول را محترمانه میریخت به حساب و اینطور ملت را تحقیر نمیکرد برای دادن 4 قلم جنس