امروز چهارشنبه است و من جمعه آزمون ارشد دارم. ههه ههه ...


با اینکه عزم را جزم کردم برای خوندن و اولش هم نسبتا خوب شروع کردم ولی وسط کار به حدی سرم بابت کار شلوغ شد که عملا نشد خوب بشینم و بخونمامید دارم که قبول بشوم ولی اگر هم نشد خیلی تعجب و البته خیلی ناراحتی نداره


قرار بود بعد از 3 هفته کار فشرده یک هفته مونده به کنکور را بشبنم بخونم که اون هم همراه با سرما خوردگی و فشار روانی و کارهای یهویی که پیش میومد عملا نشدبرف که اومد خوشخال شدم وقتی شنیدم که کنکور ارشد را انداخت عقب بیشتر خوشحال شدم گفتم به هفته فرصت بیشتر میشینم میخونم، اما با این ذهن مشوش و حوادث یهویی که تو این دو هفته بر من نازل شد واقعا درس خوندن مکافاتیست بس دشوار


انصافا هم خوندم ولی امیدی به خودن من نیست در فکر معجزه و امداد غیبی هستم . الهی ....